Avatar
מיתוג לחברת WORLD SIGNIA
מיתוג לחברת V
מיתוג לחברת לאומי קארד
Avatar
מיתוג לחברת WORLD SIGNIA
מיתוג לחברת V
מיתוג לחברת לאומי קארד
חברת מיתוג. בונים אסטרטגיה, מגדירים תועלות, מעצבים זהויות, מחברים בין רצונות לאנשים, בין מותג לבין צרכנים. יוצרים מותגים שמדברים, נוגעים ברגש, מנהלים דיאלוג, מעוררים מחשבה, מניעים לפעולה. יוצרים מותגים מדברים שמוכרים.

חברת מיתוג. בונים אסטרטגיה, מגדירים תועלות, מעצבים זהויות, מחברים בין רצונות לאנשים, בין מותג לבין צרכנים. יוצרים מותגים שמדברים, נוגעים ברגש, מנהלים דיאלוג, מעוררים מחשבה, מניעים לפעולה.
יוצרים מותגים מדברים שמוכרים.

פדי מרגי - מייסד חברת מיתוג TALKING BRANDS
פרוייקטים של חברת מיתוג
Avatar
מיתוג לחברת 3M
מיתוג לחברת 3M
מיתוג לחברת IWI