Project Description

מרכז חדשנות 3m

תאגיד העל 3m נחשב לאחד מהתאגדי העל המוכרים בעולם, תאגיד בהיקף של מיליארדים. כמעט ואין תחום תעשייתי שהם אינם חולשים עליו :רפואה, תעשיה, רכב, מדע, ציוד משרדי, אנרגיה סולארית ועוד ועוד. נר לרגלה של החברה הוא החדשנות. המנכ"ל בישראל יונתן פנטנוביץ בחר להקים חלל  שישמש כמרכז חדשנות שבו יערכו ימי עיון כנסים, סיורים שיסבירו את כל פעילותה של החברה.

.האתגר
בניית זהות ומיתוג לחלל תצוגה המתכתב עם המותג 3m הבינלאומי.

הפתרון

לפרוייקט זה התגייס צוות מיוחד ,הצוות מנה את בכירי המנהלים במחלקות השונות בתאגיד,האדריכל אייל עמידן, מנכ"ל החברה ומחלקת השיווק. בתחילה אופיינו כל מחלקות החדשנות, לכל מחלקה אופיינו כל הפרטים האמורים להיות מוצגים. לאחר מכן תוכננה הסביבה האדריכלית ורק אז נכנסנו לארוז את כל השפה הגרפית. הפרוייקט הינו אתגר תוכני בעיקר כי לחברה יש אלפים רבים אם לא עשרות אלפי פריטים. לכן חיילנו את הפריטים למחלקות ובכל מחלקה ומחלקה יצרנו איסור הדגמה ותצוגה וקיר גרפי תומך. כאשר במבואת הכניסה יצרנו חוויה דרמטית שמחזקת את המותג.

הפרוייקט זכה לתשבוחות מהמטה העולמי וחלקים ממנו יובאו למדינות אחרות בעולם.