Project Description

מפעל הפיס

מפעל הפיס הוא ארגון ממשלתי האחראי על ניהול וביצוע כל הגרלות הלוטו בישראל. מפעל הפיס משקיע את רוב הכנסותיו מהגרלות במגזר הציבורי, בעיקר בתחומי חינוך, בריאות וספורט. עם שמונה מותגים ומוצרים עיקריים, מפעל הפיס נדרש לעצב חוברת מידע שתציג במדויק ובאופן מקצועי את הארגון, הן בפני בכירי המגזר הציבורי בישראל והן בפני הציבור כולו.

האתגר
מפעל הפיס הגיע ל- Peddy Mergui Talking Brands לצורך מיתוג תדמית בשאיפה לעצב חוברת שתכלול מידע על תשעה אספקטים הקשורים למוצרי החברה, לאתיקה המקצועית שלה ולהשקעותיה במגזר הציבורי. המטרה היתה להפיץ את החוברת בעיקר בקרב בכירי ממשלה וגורמי השפעה נוספים בארץ ובחו"ל, ולפיכך היה צורך לעצבה כך שתוכל לשלב מידע לצד הצגת הצד המקצועי של הארגון, היושרה שלו והדרך שבה הוא פועל. בפן הבינלאומי, הכוונה היתה להפיץ את החוברת הן לאיגוד בתי ההגרלות העולמי והן להתאחדות הלוטו האירופאית, ובשל כך היה חשוב שהחוברת תציג את הנוכחות החזקה של מפעל הפיס ואת היתרון התחרותי של הארגון.

הפתרון
באמצעות שימוש בפורמט ייחודי, פנה המארז התדמיתי בעיקר לחברי כנסת ולהנהלות בכירות בארגונים בינלאומיים. בתהליך מיתוג תדמית זה, כדי לחזק את הקשר בין המוצרים השונים והתמיכה המשמעותית במגזר הציבורי לאורך כל השנים, יצרנו סדרה מיוחדת של קולאז'ים העוברים כחוט השני לאורך כל המארז ומקשרים בין כלל היבטי המותג של מפעל הפיס. במאמץ להימנע מהתייחסות אפשרית אל המארז כאל מוצר לקידום מכירות ההגרלות של מפעל הפיס, ביססנו את העיצוב על שפה מקצועית, מיומנת אך מזמינה, המגדירה את מותג מפעל הפיס.