Project Description

SIS

החברה היא חברה טכנולוגית העוסקת בפיתוח תרופות. החברה נוסדה בשנת 1985 על ידי פרופ׳ אהרן שולוב ז"ל ואביב מרקס. השניים צרפו את המיומנויות הייחודיות שלהם כדי לקדם את הפיתוח של משכך כאבים חדש המבוסס על מרכיב ארס טבעי.

האתגר

למתג את החברה לקראת הנפקה בארה״ב ולייצר מותג אמין, ויחד עם זאת חדשני.

הפתרון

העבודה התרכזה בעיקר בפיתוח הלוגו, שעוצב בצורת טיפה. הטיפה מייצגת את החומר שהחברה הצליחה לסנתז, והאות S מאזכרת את הרכיב הייחודי שהוא ארס של נחשים. כל השפה החזותית התרכזה על מנת לתמוך בגוף שישדר אמינות רפואית ומדעית, ומצד שני ישדר הייטק וחדשנות.