Project Description

Secret Dinner

טליה תורג׳מן היא יזמת צעירה, אשת הייטק הפעילה בלא מעט קהילות ומנהלת פודקאסט אישי. את המיזם ״ארוחה סודית״ היא הקימה עלמנת להפגיש בין חברות ואנשים מתחומים שונים, שלא בהכרח היו נפגשים לפני, כדי שיצרו קשרים עסקיים לפיתוח.

האתגר

מיתוג מיזם המפגיש בין אנשים שאינם מכירים אחד את השני, ולא יודעים את מי יפגשו עד לרגע ההגעה לשולחן הארוחה.

הפתרון

הפתרון הקראטיבי נבע מהעובדה שחברה תזמין את השירות כדי לאתר אנשים משפיעים בתחום מסויים, מה שיוביל ליצירת קשרים עסקיים לפיתוח, אך אחרי מחקר, חידדנו שהמיזם עצמו תומך בשני דבריםמצד אחד דיסקרטיות, ומצד שני אנושיות רבההאנשים שמגיעים לארוחה סודית יגיעו בעיקר בגלל ההרפתקאה והחוויה, ולאו דווקא בגלל הסיבה הטכנית של התוצאות העסקיות. בהתייחס לכך בנינו את כל השפה החזותיתמיתוג מלא החל מלוגו דרך כל ארסנל המוצרים השיווקיים, כולל אתר אינטרנט.