Project Description

IWI תעשיות נשק לישראל

תעשיות נשק לישראל, IWI, היא חברה ישראלית המייצרת נשק קל. החברה נוצרה עם הפרטת מפעל הנשק "מגן" של התעשייה הצבאית שהופרט ונמכר לאיש העסקים סמי קצב .משנת 2005 הנהיג סמי קצב את המפעל להיות חוד החנית בתעשיית הנשק הקל בעולם. החברה הינה חברה בטחונית ישראלית המספקת ומפתחת נשקים לצבאות, כוחות בטחון וכוחות מיוחדים.

האתגר
המשימה היתה מיתוג חברה ביטחונית המצעידה את עולם תעשיית הנשק קדימה ומובילה אותו כהייטק של תעשיית הנשק הקל המסורתית, על אף שמדובר בתעשיה ישנה.

הפתרון
ראשית האסטרטגיה שונתה. במיתוג חברה ביטחונית זו שמנו דגש על הנסיון העצום שיש למפעל בפרט ולנפשות הפועלות, כ-80 שנות נסיון ביצור ופיתוח. לאחר מכן החלטנו להדגיש את צביונה והערך הישראלי של החברה שכן ישראליות במקרה דנן הינו יתרון משמעותי. לכן נבחר הצבע הכחול להוביל את החברה. נבנתה שפת דימויים אנרגטים ולוחמניים שאיתה החברה הזדהתה. נעשה ביטוי כולל בעיצוב פני המפעל כמי שמקבל מנהיגים ואישיויות רמות דרג וכמובן בכל מופעי החברה: קטלוג הנשק בשפות השונות, תערוכות, כנסים וכמובן בניית אתר אינטרנט מורכב, המפרט במדוייק את כל האפשריות בהתאמות בין אביזרים לנשקים.