Project Description

Dream Productions

מיזם של אלעל יחד עם חברת קשרי תעופה, ששילבו כוחות בהקמת חברת הפקות, בעיקר לוועדי עובדים וארגונים גדולים בארץ ובעולם. המיזם מתמחה בהפקות אירועי נופש, אירועי תרבות ואירועי חברה.

האתגר

לבנות מותג שיצליח לבטא את השיתוף פעולה בין חברת תעופה לחברת הפקות בשטח.

הפתרון

מבחינת אישיות המותג, רצינו לשדר שמדובר במיזם שיכול להגשים כל הפקה שרק תרצה. הלוגו ברפרנס למנורת הקסמים של הג׳יני מאלאדין תוך שמירה על התכלת המוכר של שמיים ואלעל, יחד עם השפה החזותית, התמקדו בבניית חוויה שתצליח לבטא את החזוןכאן ניתן לייצר את כל מה שקורה בדמיון.