Project Description

Camero

קמרו הינה אחת החברות המובילות בתחום הביטחוני, לחברה פיתוחים טכנולוגים משמעותיים לראיה מאחורי קירות. מוצרי החברה מיועדים לשימושים צבאיים, מבצעיים ולהצלה. Camero  הינה אחת החברות המובילות בעולם בזכות טכנולוגיה ייחודית שידעת להציג תמונה של הנפשות הנמצאות במבנה.

האתגר

תהליך מיתוג ובניית אתר אינטרנט תדמיתי המתאר את כל פעילות החברה.

הפתרון

בניית השפה לאתר נשאבה מדימויים המופיעים על גבי הצגים בזמן איתור הדמויות מאחורי הקירות. הדימויים הינם סימנים גרפיים הנראים כאדוות/ סונאר על גבי המסך. הדגש במיתוג החברה הוא על כך שכל המוצרים שהינם מפתחים מצילי חיים ולכן קיבענו את הסיסמה Essential Life Saver. בנוסף , שפת המותג משדרת את ה״אקשן״ והאדרנלין הנמצא באירועים מצילי חיים, הצלה, כיבוי אש, מבצעים ביטחוניים וכיו"ב.