Project Description

קרן ההשקעות ISRAEL GROWTH PARTNERS

חיים שני ומשה ליכטמן הינם מאושיות היזמות של ישראל, הם בעלי עשרות שנות ניסיון בהיי טק (משה היה מבכירי מקירוסופוט העולמי) ניהול חברות ענק (חיים שני היה מנכ"ל משרד האוצר). לשולחן הם מביאים את כישרון ענק בהובלת חברות כמעט בכל אספקט. בנוסף את הקרן היחודית הזו הקימו תחת המוניטין הרב שלהם ולגיוס הכספים הצטרפו לא מעט גופי ענק מוסדיים.

האתגר
בניית זהות ותדמית, מיתוג קרן השקעות פרטית תוך מתן דגש על חברות בשלות לפני המקפצה בינלאומית העתידה לבוא.

הפתרון
החברה הגיעה אל Talking Brands לצורך מיתוג קרן ההשקעות ומיצובם בשוק הישראלי. לאחר תהליך קצר שבו מופתה הזירה המשקיעה בחברות אלה, הוחלט לתת דגש על סימן הנוסק כלפי מעלה המדגיש את העליה, גדילה. התדמית משדרת סולדיות ויוקרתית כאשר הדגש נשען על האנשים כי הם כל המותג.