Project Description

לשכת המסחר ישראל-סלובניה

לשכת המסחר ישראל-סלובניה הוקמה בשנת 2011 על ידי דרור דותן מתוך מטרה לשמש גשר בין אנשי עסקים ישראלים וסלובנים וכך לקדם את יחסי המסחר הבינלאומי בין שתי המדינות. הקמת הלשכה זכתה לתמיכה רבה ממשלת סלובניה (לרבות ביקור של ראש הממשלה הסלובני באירוע השקת הלשכה), תמיכה מהארגונים הכלכליים הציבוריים של מדינת ישראל ומהארגונים העסקיים בשתי המדינות. לשכת המסחר הינה ארגון ללא מטרות רווח וחברה בארגון הגג של לשכות המסחר הדו-לאומיות ובלשכת המסחר ישראל-איחוד אירופי. צוות הניהול של הלשכה וחברי הלשכה הינם אנשי עסקים ישראלים וסלובנים השותפים יחד למטרה אחת: מינוף הקשרים העסקיים בשתי המדינות ליצירת הזדמנויות עסקיות ושיתופי פעולה בשתי המדינות.

האתגר
בניית זהות מיתוגית ללשכת מסחר דו-לאומית מובילה תוך שמירה על הערכים של הלשכה, הרגישות הדיפלומטית הראויה והאיזון בין שתי המדינות.

הפתרון
בתהליך מיתוג בינלאומי ללשכת המסחר נבנתה שפה גרפית תקשורתית שהינה מאופקת מקצועית. הדגש בשפה הגרפית המיתוגית הוא על הלוגו, כאשר הפס הכחול המצוי בשתי המדינות משתף ומדגיש את היחסים הבילטרליים השווים בין שתי המדינות.