Project Description

ויה סנט VIA SCENT

בשנים האחרונות הולך וגובר המחקר על השפעת הריח על תחומי החיים. בין השאר על רגשות, על זכרונות, על טעמים ומכאן על התנהגות צרכנים. ויה סנט עם דניאל גבסו כמנהלה הוא פרפיומר איכותי אשר למד את רוקחות מדעית ופיתוח ריחות בצרפת, בין השאר עבד בפריז ופיתח את מיומנותו לחברות בינלאומיות. בארץ גבסו אחראי לפיתוח ריחות לסבון של פעם, אהבה, טבע ועוד. דניאל הקים את ויה סנט בכדי להעניק שירות לפיתוח ריחות מותג, ולפיתוח חותמת ריח יחודית למותג.

האתגר
בתהליך מיתוג ריח זה, האתגר היה לייצר תדמית לחברה מקצועית חושנית ומדעית כאחד. הפונה B2B לעסקים, לא ללקוחות קצה כזו שיודעת את הקשר בין מדע לרגש. השם ויה סנט היה עוד לפני כניסתינו לפרוייקט הוא שירת את המסרים של החברה ככזו שמביאה את בשורת הריח או הניחוח למטרה שלשם זה הוא הובא. ההבטחה The Power of Scent מאגדת את ההשפעה שיש לחוש הריח אל קבלת ההחלטות הצרכניות.

הפתרון
השפה הגרפית שפותחה עבור תהליך מיתוג ריח מבטאת את האופן שבו מתרחשת התפשטות של ניחוח בצורה מופשטת. הלוגו שנבנה גם הוא מבטא תנועה המצביעה על התפתחות , מעבר של מולקולות ממקום אחד למשנהו, כפי שמתרחש כאשר ניחוח מתפשט.