Project Description

פוליווד דלתות 

חברת היי ווד מייבאת  טכנולוגיה ייחודית מחו"ל שבעזרתה ניתן לייצר דלתות ייחודיות העשויות Pwc שזה הוא חומר פולימרי המעורבב עם שבבי עץ המדמה בצורה מרבית עץ איכותי . פתרון טכנולוגי זה מאפשר לייצר דלתות פנים איכותיות במקשה אחת ובמגוון גימורים וצביעות. המשמעותי ביותר בטכנולוגיה זו שבגלל איכות החומר ניתן להעניק ללקוחות 10 שנות אחריות -זהו יתרון תחרותי משמעותי בזירת דלתות הפנים, שכן דלתות בד״כ נפגמות ממים בחלק התחתון.

האתגר

בניית מותג דלתות פנים מבודל הפונה לשני סגמנטים : קבלנים  והקהל הפרטי.

הפתרון
החלטנו לקרוא לחברה ״פוליווד דלתות״ וזאת כדי להדגיש את החומר ממנו עשויות הדלתות, זהו מידע משמעותי בתהליך המכירה. עיצוב הלוגו מבוסס על חיבור של שתי אותיות p+d שבשלוב מיוחד זה מייצרות סימן אין סוף המדגיש את נצחיות הדלת. שפת המיתוג פונה למשפחות צעירות ולמשפרי דיור. הערכים המובילים הם מקצועיות, שירותיות ומשפחתיות.