Project Description

סמי קצב SK 

סמי קצב נחשב לאחד המומחים העולמיים ביצור טכנולוגיות ביטחוניות, בישראל הוא בעלים של לא מעט חברות וארגונים בעיקר בזירה הביטחונית וישנן אחזקות נוספות בנדל"ן ועוד.

האתגר
בניית זהות דיגיטלית קבוצת האחזקות Sk של סמי קצב.

הפתרון
הוחלט לייצר אתר מתומצת המיצג את כל אחזקות הקבוצה המחולקות למספר אזורים שונים: החברות בקבוצה, חדשות, אירועים וכיו"ב׳.