Project Description

מרק סרונו Merck & Co 

חברת מרק נחשבת לאחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, בעלת פיתוח חדשני לעט מזרק המיועד לטיפולי פוריות. עט ייחודית זאת בעלת מספר פירטי עיצוב משמעותיים ואפילו זכתה על כך בפרסים בינלאומיים.

האתגר

עיצוב תערוכת כרזות המבטאות את ההשפעה של העיצוב וההשפעה של הפרטים הקטנים.

הפתרון
נבנתה הרצאה פרונטלית שבה שמנו דגש על design that matters ונאצרה תערוכת כרזות שהציגו כ 15 מיקרי בוחן עולמיים שעיצוב הוא הוא זה שהשפיע על חווית המשתמש ושינה משמעותית את המהות של המוצר. התערוכה נדדה בארץ ושימשה את החברה בכנסים וצרכים שיווקיים.