Project Description

מטרופולין

מטרופולין היא חברת תחבורה ציבורית שנוסדה בשנת 2000, אחרי שזכתה במכרז לאספקת תחבורה ציבורית בדרום הארץ. כחלק מההפרטה שעובר בשנים האחרונות מגזר התחבורה הציבורית בישראל, מטרופולין שואפת לשמור על רמה גבוהה של שירות ולצד זה לקדם שם מותג המקושר אוטומטית לאיכות.
עם יותר מ-100 אוטובוסים מסוגים וגדלים שונים, מטרופולין מציעה תחבורה לערים שונות בדרום הארץ ושואפת להרחיב בעתיד את שירותיה לאיזורים אחרים במדינה.

האתגר
החברה הגיעה ל- Peddy Mergui Talking Brands בשאיפה ליצירה של מיתוג תחבורה ציבורית המביע בבהירות את רמת האיכות והשירות הגבוהות שלו בהשוואה למתחריו. בעוד שחברות תחבורה ציבורית מתחרות פועלות לעיתים באותם איזורים, שואפת מטרופולין לספק ללקוחותיה סטנדרטים גבוהים, ומשום כך היה חשוב לה להציג דימוי של מצויינות, שיחזק את נאמנות הלקוח למותג.

בואו נדבר