Project Description

מאגמה MAGMA

מאגמה היא אחת מקרנות ההון סיכון המובילות בישראל, המתמחה בהשקעות בשלבים מוקדמים, בחברות מתחומי התקשורת, המוליכים למחצה, האינטרנט והמדיה. החברה מנצלת את ניסיונה ואת ההתמחות הסקטוריאלית שלה, תוך שיתוף פעולה עם יזמים, מומחי תעשיה ומשקיעים אחרים, כדי להגדיר את עתיד הטכנולוגיה בתחומי השקעותיה.

האתגר
החברה הגיעה ל- Peddy Mergui Talking Brands במטרה לבנות מיתוג קרן השקעה, וליצור לוגו ושפת מותג חדשים, אחרי ששינתה את שמה ממגנום למאגמה. החברה התייחסה לשינוי שם המותג כאל הזדמנות לצקת את הזהות התאגידית שלה לסגנון מותג שבמקביל יחבר אותה לשוק הון הסיכון הגלובלי וגם ישמור על מיצובה הייחודי בשוק ההון סיכון המקומי.

הפתרון
בתהליך מיתוג קרן השקעה, הלוגו ושפת המותג אשר פותחו עבור מאגמה, מתרגמים בבהירות את תמצית החברה לישות ויזואלית. המנוע האנרגטי והבהיר של המותג בא לידי ביטוי ברור בלוגו, בעוד השפה הגרפית הבולטת, אך יחד עם זאת הסולידית, מדברת על חווית החברה ועל ההבנה שהיא מגלה בתחום התקשורת הטכנולוגית. התחושה הכללית של המותג התאגידי היא מקצועית ובטוחה, מה שמאפשר יצירת קווי דימיון בינה ובין פירמות הון-סיכון בינלאומיות תוך שמירה על נגיעה של חדשנות שתבדיל את המותג משאר מתחריו.