Project Description

גלריית COLLECTECO

Collecteco הינה גלריית קונספט יחודית לאמנות שימושית, שהוקמה על ידי יוסי גינצברג- סופר, אוצר ואיש של חזון. במהלך מסעותיו בעולם, ליקט ואצר את מיטב עבודות האומנים המקומיים הביאם לתצוגה ומכירה בישראל. כל פריט מספר סיפור מרתק אחריו. סיפור של אמן, סיפור של עיצוב מהטבע, של חומר וסיפור של מקום. גלריית Collecteco מספרת את סיפורו.
יוסי גינצברג והצוות שעימו הגיעו לפדי מרגי Talking Brands להקמת מיתוג עסק בישראל.
פרוייקט מיתוג עסק זה נעשה ביעוצה האסטרטגי של מיכל צרפתי אפרת. האסטרטגיה בחרה להעצים את הגלריה, דרך האיש יוסי גינצברג, דרך הסיפורים מאחורי הפריטים ובעיקר דרך הטבע- כל הפריטים מגיעים ממקומות אקזוטיים ומיוצרים מחומרים טבעיים ואקולוגים. לכן נבחר השם Collecteco כאסופה של הטבע ומכאן נבחרה פיסת אדמה שהיא הקרקע, החלל הבמה לחומרים, שמהם עשויים המוצגים. שפת המותג נקיה מוזאלית, צנועה ויוקרתית, חפה מכל יומרות וזאת כדי לפנות מקום למוצגים להתבלט.