Project Description

חוות רום | גבינות עיזים שמחות

עמית רום הקים בשנת 1986 את חוות רם, רב סרן מחיל האוויר שיצא למסע חייו, שכר דיר קטן ורעה צאן של עיזים בודדות, עבד ימים כלילות לטיפול בעדר. ב-1991 קיבל את הזכות מהמדינה והסוכנות היהודית להקמת חוות עיזים על הר כמון בצפון. לחלום התחברה ישא (ישראלה) אישתו ויחד הקימו מחלבה אורגנית איכותית לגבינות עיזים. מחלבה שמעבר לאיכות החלב והתוצרת, תנהג באהבה ובהומאניות לבעלי החיים ושתפיק כמות מצומצמת ואיכותית של גבינות ברמה הגבוהה ביותר. עם התפתחות מגמת הבריאות בארץ התעוררה דרישה והובן הפוטנציאל הבריאותי שבאכילת גבינת עיזים. עם השנים נבנה מוניטין מיתוג גבינות האיכות של גבינות חוות רום, בזכות אלפי לקוחות אניני טעם ושפים מהמובילים בקהילה הקולינרית בישראל.

האתגר
בעיקבות כניסתו של משקיע חדש וערכי אשר הבין את הנכס וההון האנושי יוצא הדופן בחווה, פנתה החברה אל Talking Brands לצורך בניית אסטרטגית בידול ומיצוב מול המתחרים בשוק העיזים האורגניות ולצידה הרחבת המותג לקטגוריה של גבינות העיזים הלא אורגניות. כל זאת בהתחשב בזירה העמוסה הקיימת במקררי החלב במרכולים.

הפתרון
לאחר תהליך מקיף ועמוק בו נבחנו כמעט כל מוצרי החלב הנמצאים במקרר ובו ניתחנו את חוזקותיו של המותג "חוות רום", בחרנו להדגיש אסטרטגית את הנכס המשמעותי ביותר של המותג והוא איכות הגבינות. לשם כך החלטנו בתהליך מיתוג גבינות להוסיף מימד רגשי שמח כלפיהן. היינו אם נדע שאת הגבינות הפיקו בשמחה ובאהבה, אך טבעי הוא שנבין שהגבינות טעימות. כך נבחרה אסטרטגיה במיתוג גבינות שגם תמכה במימד ההומני והערכי של חוות רום – "מחלבת עיזים שמחות" .
עוצב לוגו שהודגש בו ערך הכפריות של החווה ואילו האריזות אופיינו בעיזים מקפצות ושמחות. החלטנו על בניית קטגוריה בצבעוניות ירוקה לתוצרת גבינות עיזים אורגניות וקטגוריה בצבעוניות כתומה לתוצרת גבינות עיזים לא אורגניות. בתהליך מיתוג גבינות בנינו נראות חזקה נכונה ומרגשת על המדף, התוצאות לא איחרו לבוא והיום זמן מועט לאחר ההשקה חוות רום הגידלה את מכירותיה בעשרות אחוזים, לצד פיתוח זכירות נהירה ברורה ושמחה.