Project Description

שמן זית 'אדמתי'

משפחת אדמתי הינה אחת מהמשפחות הותיקות במושב ניר צבי, בעלי מגוון עסקים אחד מהמטעים הותיקים ביותר שלהם הינו מטע איכותי של כ 100 דונם עצי זיית עתיקים. ממנו הינם מפיקים כמה טונות שמן איכותי. בתהליך מיתוג מזון זה, לאחר תהליך קצר שהתחיל מיצור תדמית ראויה למשפחה, מצאנו שהשם "אדמתי" הולם ומאפיין בצורה מדוייקת את איכות המשפחה והשמן "אדמתי" מיצג עבורנו את המיצוב כשמן מלח הארץ. בנינו שפת מותג המשלבת מקומיות, טבעיות, שקט ואיפוק. לפרוייקט זה נבחרה טיפוגרפיה קלאסית ישראלית שתתמוך בהעברת אסטרטגיית "מלח הארץ".