Project Description

חישגד | מפעל הפיס

חיש גד הוא המוצר והמותג המוביל של מפעל הפיס, הארגון האחראי על ההגרלות בישראל. בתהליך מיתוג כרטיסי החיש גד השונים דאגנו לעיצובים שיפנו לכלל הציבור, כשכרטיסים ספציפיים פונים לנישות מובחנות ולמגזרים נישתיים של האוכלוסיה. כמה מהכרטיסים הללו מאפשרים זכיה בודדת ומיידית של עד 1 מיליון שקל, וסך תקבולי מכירות הכרטיסים מגיע לכ-1 מיליארד שקל בשנה.

האתגר
מפעל הפיס עובד עם Peddy Mergui Talking Brands מזה יותר מעשור ומכיר היטב את הניסיון הייחודי ואת ההבנה שלנו בכל הקשור לתקשורת חזותית ומיתוג כרטיסי הגרלות. הפעם, פנה מפעל הפיס ל- Peddy Mergui Talking במטרה לגבש תפיסות, רעיונות ועיצובי כרטיסים חדשים, שיפנו לקהלי המטרה שהוגדרו. הכרטיסים עוצבו כשלנגד עינינו עמדו קהלי המטרה הספציפיים וכדי לפנות בהצלחה לנישות שוק אלו, כל תפיסת העיצוב היתה חייבת להיות מאופיינת בייחודיות ונגישות.