Project Description

חניוני סנטרל פארק

סנטרל פארק היא חברה המתמחה בתכנון, הקמה וניהול חניונים. בנוסף לשירותי הניהול שהיא מציעה, משמשת סנטרל פארק גם כיועצת לשחקנים אחרים בתחום. סנטרל פארק מנהלת חניונים חדשים כמו גם חניונים הנמצאים בבעלות חברות אחרות. היא פועלת בעיקר באיזור גוש דן ושואפת לחדור לשוק ולהשתלט על חלק משמעותי ממנו באמצעות שם מותג וזהות תאגידית אפקטיביים.

האתגר
סנטרל פארק הגיעה ל- Peddy Mergui Talking Brands בשאיפה לעצב מיתוג חניון תאגידי אפקטיבי ובלתי נשכח, שידבר הן אל ציבור הנהגים והן אל בעלי הנכסים. חשוב היה במיוחד ששפת המותג והאייקונים שמייצגים את המותג יהיו מדוייקים וברורים, באופן שיוכל לשקף את הקצב המהיר שמאפיין את קהל היעד של החברה. בניית נאמנות מותג בקרב הנהגים היתה תהליך מאתגר במיוחד, בהתחשב בעובדה שנהגים בוחרים בחניון בעיקר בשל מיקומו. סנטרל פארק ביקשה גם לשקף תחושה של איכות ואחריות שתדרבן את בעלי נכסים לשכור את שירותי הניהול והחניה של סנטרל פארק לצורך ניהול נכסיהם.

הפתרון
מיתוג חניון זה עשה שימוש באות 'P', המזוהה בעולם כולו כאייקון לחניה ויצר קשר הדוק בינה לבין השירות המוצע על ידי החברה. חיבור זה תרם למודעות גבוהה למותג, והשפה העיצובית יצרה זכירות ונראות גבוהה, שהינה קריטית בשל העובדה שסנטרל פארק נמצאת בעיצומו של הליך צמיחה והתרחבות. במקביל, האות 'P' סוגננה כך שתדמה את הנתיב לחניה בחניוני החברה. בנוסף, עוצבו לחברה סדרת אייקונים, פשוטים ובהירים, התואמים בשפתם את שפת התנועה (תחנות רכבת, שדות תעופה, תמרורים וכיוב'). עיצובם מתחבר לשפת המותג של החברה המשדרת מהירות ודינאמיות.