Project Description

טוף מרום גולן

טוף מרום גולן הינה החברה הגדולה והוותיקה בישראל ביצור ואספקה של מצעי גידול, תערובות שתילה וחומרי חיפוי.
טוף מרום גולן שולטת על כ-70% משוק הגינון, עיצוב הנוף וחומרי הדישון.

האתגר
החברה פנתה ל- Peddy Mergui Talking Brands במטרה לבנות זהות חדשה בתהליך מיתוג חברה חקלאית , שתסייע לה לפנות ישירות לצרכן הפרטי בנוסף ללקוחות העיסקיים שמולם היא עובדת. החברה לא היתה מוכרת בשוק הצרכני בזמנו ונדרשה לבנות מותג שיעודד אנשים להשתמש במוצרים שלה לגינון ביתי.

הפתרון
בתהליך מיתוג חברה חקלאית זו, יצרנו דמות מותג שתשמש כדימוי מרכזי במוצרי החברה ובחומרים השיווקיים שלה. הגנן המופיע על הדשנים וחומרי הגינון השונים של החברה מוצג בכל אחד ממוצריה, בדרך המביעה בבירור מה יכול לעשות הלקוח הממוצע עם המוצר בגינתו הפרטית. דמות הגנן היתה בעלת השפעה עצומה, הפכה מוכרת ומזוהה בתוך פרק זמן קצר ביותר,והצליחה להוביל למיצובה החזק של החברה חקלאית בשוק הרלוונטי אליה כיוונו.