Project Description

חממות כהן – קטלוג

חממות כהן הינה חברה חקלאית בינלאומית, מהמובילות בעולם בייצור ייחורים של צמחי גן. בחברה מגדלים ומפתחים זנים ייחודיים של צמחים, המבדילים אותם משאר מתחריהם בשוק.

האתגר
החברה הגיעה ל- Peddy Mergui Talking Brands לצורך מיתוג חברה קלאית, עיצוב קטלוג ייחודי לתערוכת פרחים בינלאומית. מטרתם היתה יצירת בולטות משמעותית בתערוכה, באמצעות הקטלוג. תחום זה, של ייחורים הינו תחום ייחודי כיוון שהלקוחות הפוטנציאליים מתרשמים מהתוצאה הסופית של הייחור רק באמצעות הקטלוג, ולכן חשיבותה הרבה של הבולטות.