Project Description

אלבוס ALBUS

אלבוס היא חברה לעיצוב חדרי אמבטיות המעצבת ומייצרת ריהוט חדרי אמבט אלגנטי, יוקרתי אך עם זאת נגיש וזמין כלכלית. החברה אומנם חדשה יחסית בשוק הישראלי, אולם לזכות המנכ"ל שלה עומד ניסיון רב. ושאיפתה להתחרות בחברות משווקי מערב – אירופה, בעיקר בעיצוב האיטלקי, התחושה והסגנון שמשדרים רהיטי האמבט של אלבוס היא יוקרתית, באיכות גימורים גבוהה בסדנרט בינלאומי, אך שמירה על מחירים שווים לכל נפש.

האתגר
החברה הגיעה ל- Peddy Mergui Talking Brands במטרה ליצור מיתוג חברה חזק שיתאים הן לשוק המקומי והן לשוק הבינלאומי. שאיפת החברה לדבר מעט ולומר הרבה, לתת לעיצוב לדבר בזכות עצמו. על שפת העיצוב המינימלית המוטמעת ברהיטי ומוצרי החברה לשמש כבסיס לתרגום האלגנטיות והאקסלוסיביות, בשם המותג, בלוגו ובשפה החזותית. נראות החברה הינה הבסיס לתחרות בשוק האירופי ועל מיתוג החברה והאריזה הקונספטואלית והגרפית שלה לסייע להצלחתה הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית.

הפתרון
משמעות השם "אלבוס" בלטינית הוא "לבן" והוא מתמצת את כל ערכי החברה. "לבן" זו תפיסת עולם מינימלית המשדרת ניקיון, טוהר, רכות וחופש. הערכים הללו קיבלו תוכן וחיים במיתוג החברה באמצעות התקשורת הויזואלית. ה-U במילה Albus מסמלת כלי קיבול, שזה הוא המרכיב הבסיסי והחשוב ביותר לחללים רטובים. כלי קיבול בבסיסה הינם מהכלים הראשונים שיצר לעצמו האדם בתחילת האבולוציה. הדגש על האות -U מקבל ביטוי נוסף – בשתי הידיים הסמוכות זו לזו שהן שיקוף ויזואלי לתחושת השירות שהלקוח יקבל עם שימוש במוצרי החברה.