Project Description

אופטימום OPTIMUM

אופטימום עוסקת בהשקעות ובמיזמים אמריקאיים ובינלאומיים. השאיפה היתה שזהות המותג תשקף את מודל ה-B2B של החברה ותבטא את עבודתה עם סוגים שונים של השקעות, בעיקר בנדל"ן. בתהליך מיתוג חברה שנעשה, הכנו לוגו המסמל במקביל גם בית וגם חץ ובכך מגביר את הקשר לנדל"ן ולתנועה החיובית של ההשקעות. השפה החזותית של המותג סולידית, נעימה וידידותית, ומשקפת את חוג הלקוחות ואת רוח ההחברה.