Project Description

ארגון יוצאי מרכז אירופה

'ארגון יוצאי מרכז-אירופה' נוסד ב-1932, בתקו' העלייה החמישית, כארגון עולים ונשא אז את השם 'התאחדות עולי גרמניה'. מאז ועד היום ממשיך הארגון לפעול ברצף למען צאצאי עולי מרכז-אירופה ולמען העולים, מארצות חוג התרבות הגרמנית-גרמניה, אוסטריה צ'כיה ושוויץ. הארגון הינו ארגון מתנדבים המתאפיין בהשקפת עולם ליברלית והומניסטית ומונהג ע"י בני ובנות הדור השני והשלישי למייסדים. לחברי הארגון הזכות להשפיע ולבחור את המוסדות הקבועים – הנשיאות, ועדת הכספים, ועדת תוכניות ומורשת ועוד. הארגון פועל אפוא ברציפות כבר שמונה עשורים מתוך נאמנות לערכי הליבה, תוך התחדשות מתמדת והתאמת הפעילות למציאות הישראלית ולצרכים המשתנים.

האתגר
בניית מיתוג לארגון לשנים הבאות לבוא, "הצערת" הארגון והפיכתו לנגיש לדור הבא.

הפתרון
בתהליך מיתוג לארגון יוצאי מרכז-אירופה, הלוגו של הארגון עודכן, נבנה אתר אינטרנט כמעין פורטל לארגון – המאפיין את שלל פעילויותיו של הארגון. אירועי תרבות, לימוד, קהילה, תמיכה בניצולי שואה. סיפורי חיים של חברי הארגון, הופעות במדיה ומלגות לסטודנטים. מאות עמודים עם תוכן עצום קוטלג, אופיין, נערך ותוכנת. השפה המיתוגית שנבנתה היא שילוב בין ישן לחדש, בין מודרני למסורתי, כחיבור בין שני העולמות כדי לגרום לכך שהארגון צופה לעתיד לבוא וקורא לדורות הבאים לשמור על מסורת יוצאי מרכז אירופה.