Project Description

פרס ג'נסיס

התחרות ג'נסיס ידועה כתחרות המציינת יוצרים, ממציאים, אישים ממוצא יהודי חשובים אשר השפיעו על האנושות. הקהל אליו פונה התחרות הינה אנשי ציבור, אקדמיה, הוגי דעות, אמנים ושופטים כאלה אשל בונים את התרבות והזהות של האנושות. בבניית ההצעה שלנו לתהליך מיתוג אירוע זה, בחנו את המושג "בריאה" ומיתוך חיבור למקורות יצרנו את ששת ימי הבריאה כמשושים אשר יחדיו יצרו מגן דוויד- הבריאה היהודית. הצבעוניות והשפה שנבנתה בקפידה בתהליך מיתוג אירוע זה, מיצגת יחודיות, אותנטיות, ביטחון שלווה ורגיעה.