הרצאה כנס איגוד השיווק 2010

הרצאה כנס איגוד השיווק 2010