מקום שלישי בתחרות עיצוב שטרות של מדינת ישראל

מקום שלישי בתחרות עיצוב שטרות של מדינת ישראל