אם תמתגו אין זו אגדה – חשיבות יצירת מיתוג למדינה על פי ערכיה ?

אם תמתגו אין זו אגדה – חשיבות יצירת מיתוג למדינה על פי ערכיה ?