מדוע חשוב לשמור על עקביות במיתוג בעידן של עומס תוכן על הצרכנים?

מדוע חשוב לשמור על עקביות במיתוג בעידן של עומס תוכן על הצרכנים?